CIM Bellaterra s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 28 de febrer de 2023

El mètode emprat per a la present declaració ha estat una autoavaluació realitzada per la pròpia Agència amb el suport de l’Eina IRA (Informe de Revisió d’Accessibilitat) de l’Observatori d’Accessibilitat.

Última revisió de la declaració: 13 abril de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

a través del formulari de contacte sobre requisits d’accessibilitat.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del formulari de sol·licituds d’informació accessible i de queixes en matèria de queixes d’accessibilitat pot presentar:

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per a facilitar la seva interpretació i millorar la navegació pel portal web.

EINES D’ACCESSIBILITAT

En el nostre esforç per garantir l’accessibilitat, hem implementat eines addicionals per a millorar l’experiència de l’usuari. A la cantonada superior dreta de la pàgina web, hi ha una icona amb una persona amb els braços oberts que proporciona accés a les següents funcions:

Aquestes eines estan disponibles per a facilitar la navegació i millorar l’experiència de tots els visitants del lloc web.