Clausula de privacitat

En compliment de LOPD 15/1999 s'informa a l'interessat que les dades de caràcter personal que facilita, i que resultin necessàries per la gestió i desenvolupament de l'activitat del centre residencial i centre de dia, s'incorporaran a un fitxer titularitat i responsabilitat de Bellacresta SL. Al remetre l'interessat les seves dades al centre, expressament autoriza la seva utilització als efectes de les comunicacions que porta a terme amb clients i/o demés interessats informant-los del serveis i productes relacionats amb l'activitat del centre. Les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies. Hem adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries que permeten vigilar la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'adreça de correu electrònic info@residenciabellaterra.com